حملة دعم العمالة اليومية مسؤولية من بنك الطعام المصري

  • Client

    Egyptian Food Bank

Social Media . June 3, 2021

حملة دعم العمالة اليومية مسؤولية من بنك الطعام المصري

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo

Service

Media Production
Project Team

Karim Gordon . Photography
Mohamed Afifi
Gasser Darwish . Director

Let’s collaborate

Got a project?